แผนที่
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบ้านนี้มีสุข (One Functional-unit One Community) OFOC

 

 

โครงการเติมความสุขให้ชุมชนเกาะสีชัง

ด้วยการคืนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน

 

โครงการฝึกอบรมดำน้ำ

และปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ทะเลสีชัง

 
     

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University