โครงการสีชังยั่งยืน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับอาชีพต่าง ๆ ผ่านการท่องเที่ยว
 
OFOC


 

disc1 Disc1_1 At the hotel1 At the hotel2 At the restaurant1 Disc1_2

CULI-Sichang Disc2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University