แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
๑. โซนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 

       …เกาะสีชังนิดหนึ่งเท่านี้ เมื่อเสาะแสวงหาสิ่งซึ่งเปนประโยชน์ โดยความเอื้อเฟื้อก็ยังได้เห็นสิ่งทั้งปวง ซึ่งมาประกอบให้เปนประโยชน์ได้เพียงนี้ จะต้องสงไสยไปไยเล่าถึงที่แผ่นดินซึ่งกว้างใหญ่กว่านี้ อันมีเหลือว่างอยู่มาก เมื่อได้ประกอบการให้เปนประโยชน์ คงจะเปนประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่านี้มาก… ส่วนราษฎรที่อยู่ในเกาะนี้ เมื่อได้มาเห็นสิ่งของซึ่งตั้งอยู่ก็จะคิดเห็นได้ว่า บันดาสิ่งทั้งปวงซึ่งอยู่ใกล้ๆ ในตาเราที่ไม่คิดเห็น แต่ก่อนเลยว่าจะเปนประโยชน์อันใด กลับเปนประโยชน์ที่ควรจะประกอบการซื้อขาย ได้ประโยชน์เปนเงินเปนทอง เพราะได้เห็นตัวอย่างดังนี้ นับว่าเปนการมีคุณแก่ชาวเกาะนี้…

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเมื่อวันเปิดการแสดงพิพิธภัณฑ์ ที่เกาะสีชัง

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๔

 

 

ข้อความจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘ แผ่นที่ ๑๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๐ หน้า ๑๑๒

 
เลือกโซนภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

 
 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University