แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
๓. โซน Mini Theater แนะนำเกาะสีชัง
 

        “เกาะสีชัง” เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมานับร้อยปี ด้วยเหตุที่เป็นเกาะที่มีความสำคัญในทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย เกาะสีชังนับได้ว่าเป็นเกาะแห่งแรกสุดที่พบในอ่าวไทยรูปตัว ก. อยู่ใกล้ปากแม่น้ำบางปะกงทำให้ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำสายนี้มากที่สุด เกาะสีชังตั้งที่เส้นรุ้ง ๑๓ องศา ถึง ๑๒ องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวง ๑๐๐ องศา ๔๘ ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๕๑ ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ ๑๘ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากฝั่ง อ.ศรีราชาประมาณ ๑๒ กิโลเมตร อยู่เกือบกึ่งกลางอ่าวไทยตอนใน โดยค่อนมาทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ทำให้เกาะสีชังเป็นที่กำบังคลื่นลมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่กินน้ำลึกไม่สามารถเข้าสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้เป็นพื้นที่จอดทอดสมอขนถ่ายสินค้า จึงทำให้เกาะสีชังเป็นที่รู้จักดีของนักเดินเรือชาวต่างประเทศ

 

 

        บริเวณหมู่เกาะสีชังประกอบด้วยเกาะเล็กใหญ่ รวมทั้งสิ้น ๙ เกาะ คือ เกาะสีชัง เกาะยายท้าว เกาะค้างคาว เกาะท้ายตาหมื่น เกาะขามใหญ่ เกาะขามน้อย เกาะปรง เกาะสัมปันยื้อ และเกาะร้านดอกไม้ แนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง เป็นแนวปะการังน้ำตื้นที่เกิดขึ้นไม่หนาแน่นและกระจายอยู่ทั่วไป สถานภาพแนวปะการังที่เกาะค้างคาวที่มีการศึกษาต่อเนื่องโดยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังจัดได้ว่าเป็นแนวปะการังที่อยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์มาก คือมีสัดส่วนปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายสูง พบว่าปะการัง Porites lutea เป็นปะการังชนิดเด่น แนวปะการังบริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของปลามากกว่า ๘๖ ชนิด ดังนั้นเกาะสีชังนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ คือ แนวปะการังและหาดทรายที่กระจายอยู่ทั่วเกาะอีกด้วย

 
Acropora divaricata
Pocillopora daminiscornis
Porites lutea
Turbinaria sp
 
เลือกโซนภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

 

 

 
 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University