แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
๔. โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
 

ระบบนิเวศหาดทราย

 

        หาดทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญนอกเหนือจากระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหาดทรายเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศหาดทราย คือ การกระทำของคลื่นลม น้ำขึ้น-น้ำลง และความร้อนจากดวงอาทิตย์ อิทธิพลของคลื่นลมมีผลต่อลักษณะของพื้นทะเลและขนาดเม็ดทรายนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลความเสถียรหรือความคงตัวของหาดทราย โดยหาดทรายจะมีขนาดของเม็ดทรายแตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล อิทธิพลของคลื่นทำให้เม็ดทรายสภาพเหมือนเครื่องบดหรือโม่เล็ก ๆ น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดเวลาในการหาอาหารและการหายใจของสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทราย ประการสุดท้ายคือปริมาณความร้อนจากแสงแดดที่แผดเผา ลักษณะดังกล่าวบนหาดทรายทำให้เราพบสิ่งมีชีวิตน้อย เราจึงไม่ค่อยพบพืชขนาดใหญ่แต่จะพบไดอะตอมที่อาศัยอยู่หน้าดินหรืออยู่ตามเม็ดทราย ดังนั้นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามหาดทรายจะมีความสามารถพิเศษในการฝังตัว เช่น ปูหนุมาน มีขาที่แบนเป็นใบพาย ใช้ในการว่ายน้ำและพุ้ยทรายฝังตัวเอง หอยเสียบจะมีเท้าขนาดใหญ่ช่วยในการฝังตัว หอยตลับจะมีเปลือกหนาแข็งแรง และจะยื่นท่อน้ำออกเหนือพื้นทรายในช่วงเวลาน้ำขึ้น เป็นต้น ระบบนิเวศหาดทรายบริเวณเกาะสีชังได้แก่ หาดทรายแก้ว และหาดถ้ำพัง และหาดทรายด้านทิศเหนือของเกาะค้างคาว

 

 

ระบบนิเวศหาดหิน

 

        บริเวณหาดหินเป็นบริเวณที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสกายะและปัจจัยทางชีวภาพที่มีอิทธิพลต่อการกระจายของพืชและสัตว์ทะเล เราจะเห็นการกระจายของพืชและสัตว์ทะเลเป็นการรวมกลุ่มเป็นแนวตามระดับความสูงวัดจากระดับน้ำทะเล การผุพังหรือการกัดเซาะของน้ำทะเลทำให้เกิดซอกเล็กซอกน้อยมากมาย จึงพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากบริเวณหาดหิน รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดี ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศหาดหิน คือ คลื่นลม น้ำขึ้น-น้ำลง การเปลี่ยนแปลงความเค็ม อุณหภูมิและสภาวะ การสูญเสียน้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตต้องมีการปรับตัวทางด้านรูปร่างและหน้าที่การทำงานของอวัยวะเพื่อให้สามารถอาศัยในบริเวณนี้ได้ เช่น เพรียงหิน หอยนางรม จะยึดติดอยู่กับหิน มีเปลือกหนาปิดได้สนิท ลดการสูญเสียน้ำในร่างกาย พวกที่มีเส้นใยหรืออวัยวะช่วยในการยึดเกาะกับหิน เช่น หอยแมลงภู่ สาหร่ายเห็ดหูหนูและสาหร่ายบางชนิด นอกจากนี้เมื่อน้ำลงทำให้มีน้ำทะเลที่ค้างอยู่ตามแอ่งซอกกิน เราเรียกแอ่งหิน (tide pool) พืชและสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในแอ่งน้ำนี้ต้องมีการปรับตัวได้ดีมากต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนในรอบ 24 ชั่วโมง สัตว์ทะเลที่พบมากในแอ่งหินได้แก่ ปูหิน ปูเสฉวน ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล กุ้งและหอยฝาเดียวชนิดต่างๆ หาดหินบริเวณเกาะสีชัง ได้แก่ หาดหินบริเวณหน้าสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง และ ะบริเวณท่าเรือภาณุรังษี

 

 

 

 
 
เลือกโซนภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

 
 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University