แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
๕. โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
 

       หลายคนที่เคยไปเที่ยวทะเลคงไม่มีใครนึกว่าในน้ำทะเลที่เราเห็นว่าใสๆ นั้นจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมายอาศัยอยู่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้เรียกว่า "แพลงก์ตอน" ซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่ม แต่สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ตามลักษณะทางชีวิวิทยาและการดำรงชีวิต

 

แพลงก์ตอนพืช

 

      แพลงก์ตอนพืช เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในมวลน้ำ อาจเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ตามแนวดิ่งของมวลน้ำแต่ไม่สามารถทวนกระแสน้ำได้ ภายในเซลล์มีสารสีหรือรงควัตถุ (pigment) เช่น คลอโรฟิลล์ ทำให้สามารถดูดซับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ และใช้พลังงานแสงที่ดูดซับมานั้นผ่านกระบวนการทางเคมีภายในเซลล์ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการสังเคราะห์แสงจะสร้างสารอินทรีย์ ได้แก่ สารพวกคาร์โบไฮเดรท โปรตีน รวมทั้งออกซิเจน ดังนั้นแพลงก์ตอนพืชจึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในฐานะของผู้ผลิต ( producer) เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของระบบห่วงโซ่อาหาร ( food chain) ในแหล่งน้ำ

 

แพลงก์ตอนสัตว์

 

        แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นสัตว์ที่อาศัยและลอยไปมาตามกระแสน้ำ อาจจะว่ายน้ำหรือเคลื่อนที่เองได้บ้าง แต่ก็ยังเคลื่อนที่ตามอิทธิพลของกระแสน้ำ ได้แก่ สัตว์เซลล์เดียว ( โปรโตซัว) จนถึงสัตว์หลายเซลล์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง มีทั้งสัตว์ในระยะวัยอ่อนและระยะตัวเต็มวัย ซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์จัดว่าเป็นผู้บริโภค ( consumer) ในอันดับที่สองและอันดับที่สามของห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ำ โดยจะกินทั้งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร

 

 

 
 
เลือกโซนภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

 

 

 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University