แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
๗. โซน Touch Tank
 

 

        เป็นบริเวณที่จำลองระบบนิเวศหาดหินและหาดทรายของหมู่เกาะสีชัง โดยจัดแสดงสัตว์ทะเลนานาชนิด เช่น ปลิงทะเล ดาวทะเล ดาวแสงอาทิตย์ และหอยชนิดต่างๆ ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัสได้จริง เพื่อเป็นการศึกษาและปลูกฝังให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล

 

ปลิงทะเลหรือปลิงดำ Black Sea Cucumber ( Holothuria artra Jaeger)

ลำตัวยืดหดได้มาก ถ้าถูกรบกวนปลิงทะเล จะปล่อยเมือกเหนียวสีขาวหรือทางเดือนอาหารออกมาเพื่อป้องกันตัว ขับไล่ศัตรู ซึ่งทางเดินอาหารสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ พบบนพื้นทรายในแนวปะการัง

 

เม่นทะเลหนามดำ Long spined Sea Urchin ( Diadema setosum )

ลักษณะของเปลือกจัดเรียงตัวเป็นรูปทรงกลมห่อหุ้มอวัยวะภายในเอาไว้ มีหนามยื่นออกมารอบตัว หนามที่อยู่ทางด้านล่างใช้ในการเคลื่อนที่ มีขาหลอด ขนาดเล็กเรียวยาวยื่นออกมาจากลำตัว ช่วยในการดูดเกาะและเคลื่อนที่ พบทั่วไปบนพื้นทะเลในแนวปะการัง

 

หอยนมสาว Top shell ( Trochus sp.)

เป็นหอยฝาเดียว หอยชนิดนี้มีส่วนตัวเจริญดีและยื่นออกมาจากช่องเปิดของเปลือก มีหนวดรับสัมผัสทางด้านหน้า เนื้อเยื่อส่วนที่ติดกับหัวคือเท้าเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ช่วยในการคลาน บนเท้ามีฝาสำหรับปิดเปลือกเมื่อมีศัตรูรบกวน พบได้ตามโขดหินในแนวปะการัง

 

ลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ด

เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับหอยและหมึก ลำตัวเป็นรูปไข่ ด้านล่างมีกล้ามเนื้อเท้าอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับคลานไปมา มักพบตามโขดหิน ริมชายฝั่งทะเลที่มีคลื่นลมแรง

 

เม่นหัวใจ Heart Urchin ( Metalia sternalis Lamarck)

ลักษณะค่อนข้างแบนเป็นรูปหัวใจ ร่างกายปกคลุมด้วยหนามทั้งสั้นและยาว ปากอยู่ด้านล่างเยื้องไปทางด้านหน้า พบทั่วไปตามพื้นทะเลที่เป็นดินทรายหรือทรายปนโคลน

 

ดาวทราย Sand Sea Star ( Astropecten indicus Doderlein)

ลักษณะลำตัวแบนเป็นรูปดาวห้าแฉก พื้นผิวด้านบนมีหนามละเอียดกระจายสม่ำเสมอ แขนเรียวเล็กและมีหนามยาวเรียงตัวกันเป็นแถวทางด้านข้างและบิดงอได้ อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นทราย โดยในช่วงฤดูหนาวจะอพยพขึ้นมาริมชายหาดน้ำตื้น

 

 

เลือกโซนภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

 
 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University