แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
๘. โซนสัตว์เศรษฐกิจมิตรสิ่งแวดล้อม
 

รู้จักหอยเป๋าฮื้อ

 

        หอยเป๋าฮื้อ หรือหอยร้อยรู หรือบางท้องถิ่นเรียก หอยโข่งทะเล เป็นหอยฝาเดียว จัดอยู่ในวงศ์ฮาลิโอทิดี (Haliotidae) สกุลฮาลิโอทิส (Haliotis) ส่วนใหญ่พบในเขตอบอุ่นและเขตร้อน ตามบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีพื้นแข็ง แสงสว่างส่องถึงและมีความเค็มสูง เช่น หาดหิน และแนวปะการังตามเกาะแก่งต่างๆ มักหลบอยู่ตามซอกหินในเวลากลางวันและออกหากินในเวลากลางคืน อาหารของหอยเป๋าฮื้อ ได้แก่ สาหร่ายทะเลที่เกาะติดตามก้อนหินและแนวปะการัง

 

        หอยเป๋าฮื้อ เป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมบริโภค จัดเป็นอาหารที่มีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้โปรตีนสูง แคลอรี่ต่ำ แต่ราคาค่อนข้างแพง ส่วนที่นิยมรับประทาน ได้แก่ กล้ามเนื้อส่วนเท้า นอกจากนี้ ยังนำเปลือกมาทำเครื่องประดับอีกด้วย ปริมาณหอยเป๋าฮื้อที่มีอยู่ตามธรรมชาติจึงลดลงอย่างมาก ส่งผลให้มีการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้ออย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองปริมาณการบริโภค

 

สัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม

 

        เราพบว่ามีหอยเป๋าฮื้ออยู่ประมาณ ๑๐๐ ชนิดทั่วโลก แต่มีเพียงประมาณ ๒๐ ชนิดเท่านั้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในเขตทะเลไทยพบหอยเป๋าฮื้อ ๓ ชนิด โดยชนิดฮาลิโอทิส แอสสินิน่า (Haliotis asinina) เป็นชนิดที่นิยมนำมาเพาะเลี้ยง เนื่องจากมีเนื้อส่วนที่บริโภคได้มากและอัตราการเติบโตสูงสุดในบรรดาหอยเป๋าฮื้อทุกชนิดทั่วโลก นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมทุกขั้นของวงจรชีวิตได้โดยการใช้ “ลูกพันธุ์จากโรงเพาะฟัก” และเลี้ยงแบบ “ฟาร์มบนบกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบกึ่งปิด” ซึ่งเป็นระบบเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะในระบบ เป็นระบบการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 

 

 
 
เลือกโซนภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

 

 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University