แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
๙. โซนสัตว์ปะการัง
 
รู้จักปะการัง

          ปะการังเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มซีเลนเทอราตา (Coelenterata) คือ มีโพรงในลำตัว มีเนื้อเยื่อสองชั้น ระหว่างเนื้อเยื่อทั้งสองชั้นมีลักษณะเป็นวุ้น มีช่องปากแต่ไม่มีทวารหนัก มีหนวดซึ่งมีเซลล์เข็มพิษรอบปาก เพื่อป้องกันตัวหรือใช้จับเหยื่อกินเป็นอาหารโดยใช้หนวดจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยในมวลน้ำ รวมทั้งได้รับสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่เรียกว่า ซูแซนเทลลี่ (Zooxanthellae) ที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในเนื้อเยื่อ

 

 

          สาหร่ายจะใช้ของเสียจากตัวปะการังในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารและเพิ่มจำนวนเซลล์ โดยที่ปะการังจะได้รับสารอาหารที่สาหร่ายสร้างขึ้นด้วย ปะการังสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อเพิ่มจนเป็นก้อนขนาดใหญ่ ประโยชน์ของแนวปะการัง

  • เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
  • ก่อกำเนิดหาดทราย
  • ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งจากการกระทำของคลื่นลมและกระแสน้ำ
  • เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ
  • เป็นแหล่งผลิตสารเคมีที่สามารถนำมาสกัดตัวยาได้หลายชนิด
สิ่งมีชีวิตที่ควรระวังในการท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการัง ปะการังไฟ (Fire coral) มีรูปทรง ๓ แบบ คือ แบบกิ่ง แบบเคลือบพื้น และแบบแผ่นตั้งในแนวดิ่ง ทุกแบบมีสีเหลืองอมน้ำตาล ( สีทอง ) ปลายกิ่งหรือขอบแผ่นสีจางลงจนอาจจะเป็นสีขาว โพลิปมีเซลล์เข็มพิษรุนแรงมาก หากสัมผัสจะปวดแสบปวดร้อนและเป็นผื่นแดง ไฮดรอยด์ (Hydroid) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับปะการังไฟโดยลักษณะภายนอกของไฮดรอยด์คล้ายสาหร่าย คือ มีลำต้นและแตกกิ่งแขนงด้านข้าง บนกิ่งมีโพลิปเล็กๆ เรียงตัวเหมือนขนนก มีเซลล์เข็มพิษที่รุนแรงเช่นเดียวกับปะการังไฟ

 

 
 
เลือกโซนภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

 

 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University