ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการนำหอยเป๋าฮื้อเป็นเมนูสัญลักษณ์
ประจำอำเภอเกาะสีชัง ระหว่าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ปารี ฮัท รีสอร์ท

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการนำหอยเป๋าฮื้อเป็นเมนูสัญลักษณ์ประจำอำเภอเกาะสีชัง ระหว่าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ปารี ฮัท รีสอร์ท อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวพรรษพร หงศ์ลดารมภ์ เจ้าของกิจการปารี ฮัท รีสอร์ท เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  สาระสำคัญของ MOU คือ

๑. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง กับ ปารี ฮัท รีสอร์ท ในการพัฒนาเมนูหอยเป๋าฮื้อไทย

๒. เพื่อให้ ปารี ฮัท รีสอร์ท ได้คิดค้น พัฒนา และเผยแพร่ ๗ เมนูมหัศจรรย์หอยเป๋าฮื้อไทย พร้อมผลักดันให้เป็นเอกลักษณ์ ๗ อาหารจานเลิศประจำอำเภอเกาะสีชัง

๓. เพื่อให้สถานีวิจัยฯ ได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อให้มีขนาด สีสัน รสชาติ และจำนวนตรงตามการนำไปประกอบอาหารใน ๗ เมนูมหัศจรรย์หอยเป๋าฮื้อไทย อย่างต่อเนื่อง ตามกระบวนการวิจัย

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ  ร่วมลงนามเป็นพยาน

 

mou2

Chula-PareeHut

 

 

กลับสู่หน้าจอหลัก