กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนมัธยมจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน ๓๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย โดยนางสาวณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ การประมง การเพาะเลี้ยง และสาหร่าย โดยนายเอนก โสภณ ระบบนิเวศแนวปะการัง โดยนายอานุภาพ พานิชผล และ ๒. การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยได้นำคณะครูและนักเรียนสำรวจระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย บริเวณหาดถ้ำพัง และดำน้ำสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง ณ เกาะค้างคาว

คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จัดให้ด้วยความสนใจ ซักถามในข้อสงสัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

 

Jukham3Jukham4

Jukham2Jukham7Jukham5

Jukham6Jukham1

กลับหน้าหลัก