ข่าวเด่นย้อนหลัง ๒๕๕๘
ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘  

OFOC

เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๘
ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

Anniversary

ผู้แทนจากหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๒๔ ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

Paree Hut

กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการเชิงสร้างสรรค์"
และการเสวนา " ๑ บท ความร่วมมือ จุฬา - ปารีฮัท เพื่อสีชังยั่งยืน"

 
 
ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

SeeCU

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น SEE Thailand with CU” ภาคสนามที่เกาะสีชัง SeeThailandWithCU

PaiChildren

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ (บ้านน้ำอู๋) ต. เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

   

Mongkol

การประชุมสัมมนาในโครงการ "โครงการวิจัยเครื่อข่าย ๑ ช่วย ๙ "

camp1

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ที่กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี

 

 

March

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาเรื่อง
"Food Technology" ระหว่าง TUMSAT และ CU
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

 
   

กลับหน้าหลัก