|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2554

(ข่าวย้อนหลัง ปี 2010)

(ข่าวย้อนหลังปี 2009)

(ข่าวย้อนหลังปี 2008)

 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ และบรรยายพิเศษ ใน การประชุมวิชาการประมงครั้งที่  5 รายละเีอียด สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับปีใหม่  2554 รายละเีอียด
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับเมืองพัทยาและกรมเจ้าท่า จัดประชุม รายละเีอียด สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำนิสิตฝึกภาคสนาม
โครงการการเรียนการสอนรายวิชาสีชังศึกษา ภาคปลาย   ปีการศึกษา 2553 รายละเีอียด
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธานกีฬาครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 รายละเีอียด "ระดมสมองกู้วิกฤติแนวปะการัง" Brainstorming for Coral Reef Crisis" รายละเีอียด
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมพิธีเปิด กีฬาบุคลากรจุฬาฯ  ครั้งที่ 33 รายละเอียด

การลงนามความร่วมมือในโครงการความร่วมมือในการเพาะเลี้ยง

ขยายพันธุ์ปะการัง

และการฟื้นฟูแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีี รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูทะเลไทย
ภายใต้โครงการ “ เปิดโลกใต้ทะเล  เครือข่ายเยาวชนไทยพิทักษ์มรดกทะเลไทย : รุ่นที่ 2”
รายละเอียด

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล 
เนื่องในวันครบรอบ 94 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด

โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโครงการ

“เปิดโลกมรดกทะเลไทย” อยู่ในพระราชูปถัมรายละเอียด

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University