คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมโครงการ Retreat ผู้บริหาร ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมโครงการ Retreat ผู้บริหาร ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 59 ในการนี้ได้เยี่ยมชมสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง และพระจุฑาธุชราชฐาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และบุคคลากร สถาบันฯ ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง


 

กลับหน้าหลัก

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University