body { background-color: #969696; background-image: url(); } .style207 { font-size: 16px; } .style97 {font-size: 24px} .style100 { font-size: 16px; color: #000000; } .style101 { font-weight: bold; font-size: 16px; color: #000000; } -->
 
|| All ARRI Sites ||
 
 
 
โครงการเกาะสีชัง : เกาะปลอดพิษสุนัขบ้า ปีที่ ๒
 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเกาะสีชัง : เกาะปลอดพิษสุนัขบ้า ปีที่ ๒ เพื่อรณรงค์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสีชัง ครั้งที่ ๑ ปีที่ ๒ ได้จัดให้มีกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดยคณาจารย์และสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Rabies1

ทำหมันสุนัขของสถานีวิจัยฯ

ตรวจผลเลือดของสุนัขและแมวที่จะทำหมัน

สุนัขของชาวบ้านที่ไม่ลงทะเบียน นำมาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และยาป้องกันเห็บ หมัด

สุนัขที่ผ่านการตรวจเลือดเข้ารับการทำหมัน

สุนัขที่ผ่านการทำหมันรอพักฟื้นจากยา

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University