แผนที่
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา >
ติดต่อและสำรองห้องพัก | แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา | แผนที่ | อัตราค่าห้อง |
รายการอาหาร |เมนูเด็ดเป๋าฮื้อ |ภาพภายในอาคาร | แฟ้มสะสมผลงานศูนย์ฝึกอบรมฯ |
   
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
 

     

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนามีห้องประชุมรวม ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide) อินเตอร์เน็ตไร้สาย และ ห้องพักระดับมาตรฐาน จำนวน ๒๐ ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องปรับอากาศ ๒ คน จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง ซึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกทีวีระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน และเครื่องทำน้ำอุ่น

 

dot3 ภาพภายในอาคาร

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ
ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ
ทางเดินภายในอาคาร
ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว) ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
ภาพห้องพัก    
บริเวณด้านหน้าห้องพัก ห้องพักขนาด ๖ คน ห้องพักขนาด ๒ คน
Sichang1 Sichang2 Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน

arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

arrowรายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

 

ติดต่อและสำรองห้องพัก rate อัตราค่าห้อง
แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา food รายการอาหาร
map แผนที่ไปท่าเรือท่าจรินทร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีข้ามไปเกาะสีชัง interior ภาพภายในอาคาร
facebook ติดตามทางเฟจบุ๊ค    
       

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง
  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท

 

วิธีการเดินทางติดต่อและสำรองที่พัก คุณบุญชนะ ชมถนอม
โทรมือถือ 08-5087-0378
อีเมล์ Boonchana.C@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com
 
 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University