แผนที่
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา >
ติดต่อและสำรองห้องพัก | แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา | แผนที่ | อัตราค่าห้อง |
รายการอาหาร | ภาพภายในอาคาร
   

แผนที่เดินทางไปศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

  map
  แผนที่ไปท่าเรือจรินทร์ ข้ามไปเกาะสีชัง และที่รับฝากรถ
  map
 
 

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


วิธีการเดินทาง

Boatท่านสามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้น

ที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

  • ศรีราชา – เกาะสีชัง เที่ยวแรก ๐๗.๐๐ น. เรือออกทุกชั่วโมง ราคา ๕๐ บาท เที่ยวสุดท้าย เวลา ๒๐.๐๐ น. ๖๐ บาท 
  • จากเกาะสีชัง – ศรีราชา เรือออก ๐๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐. ค่าเรือ ๕๐ บาท/คน
    - ราคา ค่าเรือโดยสาร(เหมาลำ) ไม่เกิน ๖๐ คน  ๕,๕๐๐      บาท/ลำ  
    - ราคา ค่าเรือโดยสาร(เหมาลำ)Boonta.I@chula.ac,th ไม่เกิน ๑๐๐ คน  ๘,๐๐๐    บาท/ลำ  (ราคาเดียวกันหมดทั้งหน่วยงานจุฬาฯ และหน่วยงานภายนอก)
  • ราคาค่ารถสามล้อเครื่องจาก ท่าล่าง ไปที่พัก คันละ  ๖๐  บาท/คัน/ ๖ คน เที่ยวรอบเกาะ ๒๕๐ บาท/คัน/๖ คน
    - ราคาค่ารถสามล้อเครื่องจาก ท่าบน ไปที่พัก คันละ ๗๐  บาท/คัน/ ๖ คน 
  • ค่ารถสองแถวท่าเรือ – ที่พัก ๑๕๐ บาท/๑๒ คน  พาเที่ยวรอบเกาะ  ๕๐๐ บาท/๑๒ คน/๕ จุดเที่ยว

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่

บุญตา คำดี
๐-๒๒๑๘-๘๑๖๐
แฟกซ์ ๐-๒๒๕๔-๔๒๕๙
E-mail:Boonta.I@chula.ac.th

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University