แผนที่
 
 
 
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ๕๙ (รายละเอียด)

 

news ประกาศ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย news

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกระแสน้้าแบบเสียง (ADCP) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิค

 

 

ข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

 

 

lamp

สถาบันฯ ร่วมส่งโคมไฟประกวดในกิจกรรมย้อนรอยสมัยรัชกาลที่ ๕ ในวันวิสาขบูชา “วิสาขะบุรณมี” โดยได้รับรางวัลโคมไฟสวยงามสร้างสรรค์ และชมการแสดงทางวัฒนธรรม ร่วมฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙

April

 

“ทำบุญ ครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการสถาปนา สถาบันฯ”

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเทพา:

 

ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

 

 

 

Sichang

 

กิจกรรมภาคสนามรายวิชาสีชังศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

 

CULI

 

มาเรียนภาษาอังกฤษจากการท่องเที่ยวกันเถอะ กับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

news ข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

Dean

 

คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมโครงการ Retreat ผู้บริหาร 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

 

Jakham

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ให้แก่โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ๓-๕ กพ.๕๙

 

news ข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

OFOC59

 

การประชุมโครงการ OFOC ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ณ เกาะสีชัง

 

news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news

 

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:

 

OFOC2015

เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อ. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

CULI

 

มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

 

 

บริการวิชาการ

 

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

 

ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ณ เกาะสีชัง

 

 

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
bulletเอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556
bullet จดหมายข่าว
New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ๕๕-๕๘ (รายละเอียด)

Newsletter ARRI (detail)

Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง
 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
arrowรายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา
  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน ๖๐ คน ราคา ๕,๕๐๐ บาท
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๘๗-๐๓๗๘ หรือ ๐-๓๘๒๑-๖๑๙๘ โทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๕๐
E-mail: Boonchana.C@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University