เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๒๘ ปี แห่งการสถาปนา"
การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM