ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนามีห้องประชุมรวม ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide) อินเตอร์เน็ตไร้สาย และ ห้องพักระดับมาตรฐาน จำนวน ๒๐ ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องปรับอากาศ ๒ คน จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง ซึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกทีวีระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน และเครื่องทำน้ำอุ่น

 

  

   
 ภาพด้านหน้าอาคารฝึกอบรมฯ  ภาพระเบียบด้านหน้าห้องพักบนอาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ ทางเดินภายในอาคาร
     
 ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)  ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
     

 

บริเวณด้านหน้าห้องพัก ห้องพักขนาด ๖ คน ห้องพักขนาด ๒ คน
   
 ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน   ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
     

 


ติดต่อ จองห้องพัก ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

นางสาวเพ็ญพร พักตร์จันทร์
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 0-3821-6198
มือถือ 06-5503-1560

นางพาฝัน เกตุแก้ว
มือถือ 09-6993-1654

อัตราจัดเก็บค่าใช้สถานที่
แบบฟอร์มใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เฟจบุ๊ค ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
แบบฟอร์มขอใช้เรือจุฬาวิจัย 1