เมื่อวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์  รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการปะการังนานชาติ ครั้งที่ 15 ณ เมืองเบรเมิน ประเทศเยอรมันนี (15th ICRS2022, Bremen, Germany)   โดยได้นำเสนองานเกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการังในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก  ในการประชุมนี้ นักวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการที่จะทำอย่างไรให้การฟื้นฟูปะการังสามารถขยายในพื้นที่ได้กว้างมากขึ้น โดยคำนึงถึงราคา เวลา รวมทั้งเทคนิคต่างๆที่จะช่วยทำให้ปะการังเติบโตได้เร็วขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น 

 

เมื่อพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 10:00 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พัฒนาวิชาการ งานวิจัย และบริการด้านสุขภาพของสัตว์ทะเลและทรัพยากรทางทะเล
ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณบดี สัตวแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยผู้อำนวยการสถาบัน ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยะกาญจน์ และมูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า โดยประธานมูลนิธิ ศาสตราจารย์ สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ  ณ ห้องประชุม 904 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  ชั้น 9 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จากกรณีน้ำมันรั่วไหลกลางทะเลจังหวัดระยอง ล่าสุด ศาสาตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ข่่าว3มิติ โดยได้เตือนถึงปรากฏการณ์ปะการังเป็นหมันที่อาจเกิดขึ้นในทันที โดยกรณีลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี 2556 จากการรั่วของน้ำมันกว่า 5 หมื่นลิตร ใกล้กับเกาะเสม็ด จนส่งผลให้ปะการังบริเวณนั้นเป็นหมันทันที ซึ่งจนถึงขณะนี้ปะการังบางส่วนที่ได้รับผลกระทบยังไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ 100% แม้จะผ่านมาเกือบ 10 ปีแล้วก็ตาม และนั่นอาจทำให้สายพันธุ์ของปะการังในบริเวณนี้สูญพันธุ์ได้อีกด้วย ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/3mitinews/videos/918919872158799/ 
https://fb.watch/aWqOnLk64V/

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM