เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนา"

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสถาบันฯ ได้เข้าร่วม วางพวงมาลาในนาม "กลุ่มสถาบันวิจัย" ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ๒ รัชกาล และห้องรับรอง หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการที่ ๒ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร. สุจารี บุรีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ และ นายอานุภาพ พานิชผล นักวิจัยชำนาญการจากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เดินทางไปสำรวจและทำวิจัยที่อาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) พร้อมกับ คณะสำรวจอาร์กติกจากประเทศจีน รุ่นที่ ๑๓ ภายใต้ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริ ฯ ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเวลา ๓ เดือน (กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖) และได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้ว

 

สำหรับ ผลที่ได้และประสบการณ์จากการเดินทางไปสำรวจและทำวิจัยที่ขั้วโลกเหนือของ ๒ นักวิจัยไทย ดังกล่าว ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่ 

https://www.tnnthailand.com/news/social/158353/ และ 

https://www.bangkokbiznews.com/health/social/1100178

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ พร้อมด้วย คณะผู้แทนประเทศสมาชิกการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Asian Forum on Polar Sciences: AFoPS) และ นักวิจัยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการศึกษาวิจัยกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกจีน (Chinese Antarctic Research Expedition) ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (PRIC) ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) ทวีปแอนตาร์กติก ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม เพือรับพระราชทานพร ก่อนออกเดินทาง

 

โดยในที่นี่้ สพ.ญ. ดร. คมเคียว พิณพิมาย นักวิจัย AR-๕ ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จะได้ ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ณ ทวีปแอนตาร์กติก ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว: มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (๘ พ.ย. ๖๖)   
ภาพ: ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง ๗ HD (๑๗ พ.ย. ๖๖)

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๓๒ ปี แห่งการสถาปนา"

 

 

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM