เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมจุฬาฯ

...

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...

 

     วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

...