ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์
...

 

ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยะกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ

...
   เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ 
...
 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร. วสรินทร์ พลวัฒน์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
...

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตัวแทนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๓๖ ปี

...