เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ

...