เมื่อวันที่ 4 พฤษถาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ
...