สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถาบัน ศาสาตราจารย์ ดร.
...

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ธนาภัทร ปาลกะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะรวม 28 คน

...
 
 
 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นางทิพวรรณ จันทร์ดวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7  เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
...