เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2565 นักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 โดยมีการนำการนำเสนอภาคบรรยายจำนวน 2 เรือง
...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ 

...

 

เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  ในโอกาสที่ได้รับเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
...

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ ได้จัดให้มี การสัมมนา "โครงการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

...