Aquatic Resources Research Institute | Chulalongkorn University
English   
|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา|สื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต | จดหมายข่าวฯ ๖๐ | รายงานประจำปี

CU100Sichangsoftcoral@lokbaimaititle1

Abalonetitle6title3เที่ยววิถีไทย | EP.14 ชลบุรี | 7 พฤษภาคม 60สไตล์ไทย ตอน เที่ยวชมพระราชวังเก่า และศสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง [11.06.60]


ข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณเกาะสีชัง ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อ. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 
   
มื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐   นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  และคณะ ได้แก่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  ผู้อำนวยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัทยา  และหน่วยงานต่างๆ บนเกาะสีชัง ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณเกาะสีชัง  ในการควบคุมดูแลของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ    โดย รองอธิการบดี   ศาสตราจารย์ นายแพทย์นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล ผู้แทนอธิการบดี  รองศาสตราจารย์  ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ   และคุณกรรชิต  จิตระทาน   และบรรยายแนะสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล  เกาะสีชังและประวัติพระจุฑาธุชราชฐาน 
หลังจากนั้นชุมชนและหน่วยงานบนเกาะสีชังได้ร่วมกันแนะนำตัวให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนเกาะสีชังแล้ว ได้ร่วมกันเปิดนิทรรศการภาพวาด “สีชังรำลึก ๒๕๖๐”   เยี่ยมชมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงปะการังอ่อน  การเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อแบบครบวงจร  การเลี้ยงกุ้งมังกร และการฟื้นฟูปะการัง    แล้วร่วมกันปล่อยหอยเป๋าฮื้อจากการเพาะเลี้ยงบริเวณหน้าเรียนเขียว   ก่อนเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน   และรับประทานอาหารกลางวัน จนเวลา   ๑๔.๓๐ น.  จึงเดินทางกลับ

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร มาเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันฯ ในครั้งนี้    ทั้งโครงการวิจัยหอยเป๋าฮื้อ และปะการัง โครงการจุฬาสร้างสรรค์สีชังยั่งยืน CU Community Engagement เพื่อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่เกาะสีชัง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งทาง ททท. จะนำไปบรรจุในแผนสนับสนุนดำเนินการ และจะเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำต่อไป

 

 

open-mind public-hearing
ประชุมรับฟังข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง ประชุมรับฟังข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง
Biodiesel
เปิดนิทรรศการ รูปวาด  สีชังรำลึก ๒๕๖๐ ไบโอดีเซล
coral Abalone
การเพาะเลี้ยงปะการังอ่อน การเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ
Lobster
coral-restoration
การเลี้ยงกุ้งมังกร การฟื้นฟูปะการัง

 

Abalone-release

 

ปล่อยหอยเป๋าฮื้อ

 
 
ติดตามข่าวต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ติดตามข่าวอื่น ๆ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
 
bulletเอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556

bullet จดหมายข่าว
New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด)Newsletter ARRI (detail)
Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี๒๕๕๙ news
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide) และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

 
dot3 ภาพภายในอาคาร
ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ ทางเดินภายในอาคาร
ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว) ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
ห้องพักภาพห้องพัก    
  ห้องพักขนาด ๖ เตียง ห้องพักขนาด ๒ เตียง
Sichang1 Sichang2 Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
 
 
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
arrowรายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
     
     
rate  
food  
map interior  
facebook      
 
วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง
  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท
 
ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม
โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๘๗-๐๓๗๘ หรือ ๐-๓๘๒๑-๖๑๙๘ โทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๕๐
E-mail: Boonchana.C@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com
 

กลับไปด้านบน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University