|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา|สื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต | จดหมายข่าวฯ ปี ๖๐
| รายงานประจำปี

CU100Biodieselสไตล์ไทย ตอน เที่ยวชมพระราชวังเก่า และศสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง [11.06.60]
softcoralAbalonetitle1
 

 

 

 

ข่าวสาร แวดวงงานวิจัย

 

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Third Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, China” ซึ่งอยู่ในโครงการความร่วมมือทางการวิจัย The China-ASEAN Maritime Cooperation Fund Project: China-ASEAN Countries Collaboration on Marine Endangered Species Researches (MESR) เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยในโครงการย่อย Sub-project:  China-ASEAN Countries Collaboration on Coastal Ecosystem Monitoring, Assessment and Restoration Studies ในระบบนิเวศแนวปะการังและป่าชายเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำกับหน่วยงานวิจัยของต่างประเทศ, เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของสถาบันฯ ในด้านการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาติ รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตและผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

ในระหว่างวันที่ 20-26 พ.ย. 2560 ได้ออกภาคสนามร่วมกัน เพื่อศึกษาความหลากหลายในระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยทีมวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สถาบันฯ อ. ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และนักวิจัยสถาบันฯ ดร. พรเทพ พรรณรักษ์ นายเอนก โสภณ และนายอานุภาพ พานิชผล ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก Third Institute of Oceanography นำทีมโดย Professor Haifeng Gu , Associate Professor Xinqing Zheng, Associate Professor Jianguo Du, Assistant Professor Jianwei Wu

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับ Asia - Pacific Chemical, Biological and Environmental Engineering Society (APCBEES)

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "2017 International Conference on Innovations in Biometrics and Biostatistics (ICIBB 2017)"

และ " 2017 International Conference on Biomedical Engineering and Bioinformatics (ICBEB 2017)" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560 ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การพัฒนา นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ลอดถึงร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

Sompop3

softcoral

ดร.สมภพ รุ่งสุภา นักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

นำเสนอผลงานการวิจัยด้านปะการัง ของสถาบันฯ ในรอบ 30 ปี
และทิศทางการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต
ในการประชุม GESL Workshop on Environmental Computing
and Support Systems in International Electronic
Symposium (IES2016) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559
Bali, Indonesia.

Green Report : นักวิจัยไทย ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนในโรงเพาะได้เป็นครั้งแรก
public-hearing

CUEnagaement

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

และคณะ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๐๐ น. ผู้ช่วยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กฤษ อังคนาพร) ได้ให้เกียรติเปิดการนำเสนอโครงการ CU Community Engagement ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

CU Expo2017

 

 

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานจุฬาฯ Expo 2017 - จุฬาฯ ๑๐๐ ปี

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดอบรมโครงการสีชังยั่งยืน "การพ้ฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการติดต่อสือสารสำหรับอาชีพต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓"

GroupPhoto

CULI

โครงการอบรมและระดมความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะสีชัง เรื่อง "อาหารปลอดภัย" เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๘
ณ อ. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ข่าวสารทั่วไป

ตักบาตรวันสถาปนาจุฬาครบ ๑๐๐ ปี

Aniversary2017

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล และบุคคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ครบรอบ ๒๖ ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
ข่าวบริการวิชาการ  

Dusit

SichangStudy

 

คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๖๐ คน ปฏิบัติการสนาม : สีชังศึกษา เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง ภาคสนามวิชาสีชังศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

SaintLouis3

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ทัศนศึกษา ณ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

ณ เกาะสีชัง

 
ข่าวสารบนสื่อออนไลน์  

Sichang

 

@lokbaimai
ตำนานกับเผ่าทองสัปดาห์นี้ อ.เผ่าทองจะพาไปท่องเที่ยวเกาะสีชัง เกาะที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และพระบรมราชวงศ์จักรี เที่ยวชมแบบทุกซอกทุกมุม ทั้งร้านค้าเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โลกใบใหม่ เกาะสีชัง ตอน 2

 

 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ที่นี่ติดตามข่าวอื่น ๆ

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
 
bulletเอกสารเผยแพร่ รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556
bullet จดหมายข่าว New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด) Newsletter ARRI (detail)
Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี๒๕๕๙ news
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide) และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

 

dot3 ภาพภายในอาคาร

 

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ
ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)
ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก
ห้องพักขนาด ๖ คน
ห้องพักขนาด ๒ คน
Sichang1 Sichang2 Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
     
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 
rate อัตราค่าห้อง
food
map interior
facebook สภาพอากาศปัจจุบัน เกาะสีชัง  

 

  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน ๖๐ คน ราคา ๕,๕๐๐ บาท
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท

 

ติดต่อและสำรองที่พัก ; สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โทรศัพท์ 02-2188160 โทรสาร 02-2544259
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University
กลับหน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University