ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา|สื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต | จดหมายข่าวฯ ปี ๖๐ | รายงานประจำปี

mediaรายการถ่ายทำวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน

แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
 

CU100BiodieselCU_Engagement
สไตล์ไทย ตอน เที่ยวชมพระราชวังเก่า และศสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง [11.06.60] softcoralAbalonetitle1

 

ข่าวสาร แวดวงงานวิจัย

 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ Employee Engagement Survey 2017 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
เพื่อสำรวจความคิดเห็นในด้านความผูกพัน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และบรรยากาศการทำงาน ตามสมรรถนะหลักของบุคลากรทุกระดับ
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือบุคคลากรในหน่วยงานช่วยทำแบบสอบถามที่จะส่งมาจาก "Hay Group Survey" ไปยัง e-mail Chula ของแต่ละท่าน

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับ Asia - Pacific Chemical, Biological and Environmental Engineering Society (APCBEES)

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "2017 International Conference on Innovations in Biometrics and Biostatistics (ICIBB 2017)"

และ " 2017 International Conference on Biomedical Engineering and Bioinformatics (ICBEB 2017)" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560 ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การพัฒนา นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ลอดถึงร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

Sompop3

softcoral

ดร.สมภพ รุ่งสุภา นักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

นำเสนอผลงานการวิจัยด้านปะการัง ของสถาบันฯ ในรอบ 30 ปี
และทิศทางการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต
ในการประชุม GESL Workshop on Environmental Computing
and Support Systems in International Electronic
Symposium (IES2016) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559
Bali, Indonesia.

Green Report : นักวิจัยไทย ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนในโรงเพาะได้เป็นครั้งแรก
public-hearing

CUEnagaement

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

และคณะ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๐๐ น. ผู้ช่วยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กฤษ อังคนาพร)

ได้ให้เกียรติเปิดการนำเสนอโครงการ CU Community Engagement ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

CU Expo2017

 

 

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานจุฬาฯ Expo 2017 - จุฬาฯ ๑๐๐ ปี

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดอบรมโครงการสีชังยั่งยืน "การพ้ฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการติดต่อสือสารสำหรับอาชีพต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓"

GroupPhoto

CULI

โครงการอบรมและระดมความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะสีชัง เรื่อง "อาหารปลอดภัย" เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๘
ณ อ. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ข่าวสารทั่วไป

ตักบาตรวันสถาปนาจุฬาครบ ๑๐๐ ปี

Aniversary2017

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล และบุคคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ครบรอบ ๒๖ ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
ข่าวบริการวิชาการ  

Dusit

SichangStudy

 

คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๖๐ คน ปฏิบัติการสนาม : สีชังศึกษา เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง ภาคสนามวิชาสีชังศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

SaintLouis3

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ทัศนศึกษา ณ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

ณ เกาะสีชัง

 
ข่าวสารบนสื่อออนไลน์  

Sichang

 

@lokbaimai
ตำนานกับเผ่าทองสัปดาห์นี้ อ.เผ่าทองจะพาไปท่องเที่ยวเกาะสีชัง เกาะที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และพระบรมราชวงศ์จักรี เที่ยวชมแบบทุกซอกทุกมุม ทั้งร้านค้าเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โลกใบใหม่ เกาะสีชัง ตอน 2

 

 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ที่นี่ติดตามข่าวอื่น ๆ

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
 
bulletเอกสารเผยแพร่ รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556
bullet จดหมายข่าว New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด) Newsletter ARRI (detail)
Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี๒๕๕๙ news
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide) และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

 

dot3 ภาพภายในอาคาร

 

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ
ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)
ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก
ห้องพักขนาด ๖ คน
ห้องพักขนาด ๒ คน
Sichang1 Sichang2 Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
     
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 
rate อัตราค่าห้อง
food
map interior
facebook    

 

  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท
 

 

ติดต่อและสำรองที่พัก คุณบุญชนะ ชมถนอม

 

โทรมือถือ 08-5087-0378
อีเมล์ Boonchanac@hotmail.com
 
   
   
กลับหน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University