ติดต่อสถาบัน

สำนักงานใหญ่: กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

เลขที่ 254 อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถ.พญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +662-218-8160-3
โทรสาร: +662-254-4259
อีเมล์   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

map :  google mapstreet view, Chula map and Directions

 

 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
 149 หมู่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120    
 
โทรศัพท์: +66-3821-6198 
โทรสาร: +66-3821-6350    
อีเมล์  l: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนที่  : Google Map
 
ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะสีชัง
  • http://www.ko-sichang.com/
  • http://eng.folktravel.com/
  • http://kohsichang.go.th
  • http://www.tatnews.org/ko-si-chang-the-island-of-yesteryear/