แผนที่
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


ข่าวกิจกรรม
> งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา|สื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต | จดหมายข่าวฯ ปี ๖๑ | รายงานประจำปี

mediaรายการถ่ายทำวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เผยแพร่ทางสื่ออนไลน์

 

softcoral title1

ติดตามข่าวอื่น ๆประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ติดตามข่าวอื่น ๆ

 
 

 


 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ข่าวสารกิจกรรม ติดตามข่าวอื่น ๆ

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เคยพุดซา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้รับให้การต้อนรับองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ รุ่นปีจบ ๒๕๐๕ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานและงานวิจัยของสถาบันฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษยายน ๒๕๖๑ ที่พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานเกาะสีชัง ทางสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโซนจัดแสดงสัตว์ น้ำของพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำการปรับปรุงใหม่ภายใน โรงเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเดิม บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภั ณฑ์ชลทัศนสถานเก่า และบริเวณสถานีวิจัยเกาะสีชัง โดยมีรศ.ดร. อัจฉราพร เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพ ยากรทางน้ำ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง

พ.ต.อ. อัฐกูรณ์ สาระกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเ กาะสีชัง และนายสหัส ถนอมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ร่วมเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดโซนการจัดแสดงใหม่เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสีชัง และเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป

 

นอกจากนี้ภายในพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวยังได้จัด ให้มีร้านกาแฟเครื่องดื่มและ ของที่ระลึกต่างๆของชาวเกาะสีชังไว้บริการอย่างครบครันอีกด้วย
อีกทั้งทางพิพิธภัณฑ์ชลทัศน สถานยังมีการจัดแสดงให้เห็น ถึงพันธุ์สัตว์น้ำที่พบบริเ วณหมู่เกาะสีชัง ได้แก่ สัตว์ทะเลเศรษฐกิจ สัตว์ที่อาศัยตามพื้นทะเล สัตว์ทะเลที่มีการเพาะเลี้ย งและปลาทะเลสวยงาม และยังมีบริเวณที่จำลองระบบ นิเวศเกาะสีชัง โดยจัดแสดงสัตว์ทะเลนานาชนิด เช่น ปลิงทะเล ดาวทะเล ดาวแสงอาทิตย์ และหอยชนิดต่าง ๆ ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เห็นของจริง เพื่อเป็นการศึกษาและปลูกฝังให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรั กษ์สัตว์ทะเล ที่สำคัญยังมีการจัดแสดงการ เพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย สัตว์เศรษฐกิจที่สถาบันฯ ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดแสดงปะการังอ่อนขอ งบริเวณเกาะสีชัง เป็นปะการังในเขตน้ำตื้นที่ พบเป็นกลุ่มแรกในบริเวณอ่าวไทยที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบู รณ์และยังพบปะการังชนิดที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นคือปะการัง เดี่ยวขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายเห็ด และยังเป็นที่สนใจในการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วโลกอีกด้วย

อ่านข่าวเพิมเติมได้ที่

 

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารบนสื่อออนไลน์

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง | รายการรอบตัวเรา

softcoral

Green Report : นักวิจัยไทย ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนในโรงเพาะได้เป็นครั้งแรก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ข่าวประกาศ ติดตามข่าวอื่น ๆ

ติดตามข่าวอื่น ๆ งานวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามข่าวอื่น ๆ

  • ประมวลรายวิชา สภาวะแวดล้อมชายฝั่งทะเล  ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ติดตามข่าวอื่น ๆ
  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๕๕ รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๕๕: รายละเอียด
Old_newsเอกสารเผยแพร่ 57 รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556
Old_newsจดหมายข่าว New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด) Newsletter ARRI (detail)
Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี๒๕๕๙ news

 

อาคารฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

จัดตั้ง ขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ บริการ และอำนวย ความสะดวก แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวม ทั้ง หน่วยงาน และ บุคคล ทั่วไป ที่มา ทำการวิจัย การเรียน การสอน การฝึกงาน การจัด ประชุม วิชาการ ตลอด จน การ อบรม และ สัมมนา ต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้อง ที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide) และ ยังมีห้องพัก ระดับมาตรฐาน ทั้ง ห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง
dot3 ภาพภายในอาคาร

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ
ทางเดินภายในอาคาร
ห้องประชุมใหญ่มุมมองจากด้านบน
ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)
ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก
ห้องพักขนาด ๖ คน
ห้องพักขนาด ๒ คน
Sichang1 Sichang2 Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
     

arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 
rate

อัตราค่าห้อง

food
map interior
facebook    

 

  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว

  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง

  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๕,๐๐๐ บาท

 

ติดต่อและสำรองที่พัก คุณบุญตา คำดี

โทร ๐-๒๒๑๘-๘๑๖๐

โทรสาร ๐-๒๒๕๔๒-๔๒๕๙

อีเมล์ Boonta.I@chula.ac.th

All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University