|| All ARRI Sites ||
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ๕๕-๕๘ (รายละเอียด)
New
ประกาศงดการเรียนการสอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558
   

news ข่าวเด่นประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

 

EUขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤต “ใบเหลือง” อียู: ผลกระทบต่อประมงไทย

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสถาบัน ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าว การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
วิกฤต “ใบเหลือง” อียู: ผลกระทบต่อประมงไทย
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘

   
news ข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  
   

ข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

PosterAward

เกียรติภูมิจุฬาฯ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ ได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD

 

 

 

   

news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news

 

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:

 
 
   

บริการวิชาการ

 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
บริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
รายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
 
ติดต่อและสำรองห้องพัก   อัตราค่าห้อง
แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา  

รายการอาหาร,

เมนูเด็ด: หอยเป๋าฮื้อ

แผนที่ไปท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ภาพภายในอาคาร

facebook

ติดตามทางเฟจบุ๊ค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา
  • ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท / คน ยกเว้นเที่ยว 20.00 น. เก็บคนละ 60 บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน 60 คน ราคา 5,500 บาท
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน ราคา 8,000 บาท

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ 08-5087-0378 หรือ 0-3821-6447 โทรสาร 0-3821-6350
e-mail: Boonchana.c@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University