แผนที่
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


ข่าวกิจกรรม
> งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา|สื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต | จดหมายข่าวฯ ปี ๖๑ | รายงานประจำปี

mediaรายการถ่ายทำวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เผยแพร่ทางสื่ออนไลน์

 

softcoral title1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ข่าวสาร แวดวงงานวิจัย ติดตามข่าวอื่น ๆ

ด่วน !!! ติดตามข่าวอื่น ๆ รับสมัครนักวิจัย AR5 !!!

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง AR5

 

โครงการฝึกงานนิสิตนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเพื่อฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อฝึกงาน ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน ๒๔ คน
ติดต่อเพื่อขอเข้ารับการฝึกงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.arri.chula.ac.th เท่านั้น


ติดตามข่าวอื่น ๆ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามข่าวอื่น ๆ

 

รางวัล The Best Presentation Certificate of ICEOE 2018

 

ด้วย รศ. ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล The Best Presentation Certificate of ICEOE 2018 ในการประชุม 2018 International Conference on Environment and Ocean Engineering (ICEOE 2018) ณ Taipei ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อ “An effect-analysis method for species-dependent coral health status in temperature and ammonia: a case study of Acropora sp., Turbinaria sp., and Porites sp. การนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักบริหารวิชาการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ และ ดร.สมภพ  รุ่งสุภา นักวิจัยของสถาบันฯ ในฐานะผู้ร่วมวิจัยมา ณ โอกาสนี้

ที่มาข่าว : https://www.eng.chula.ac.th/th/23092

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ICESB 2018 และ ICABT 2018

mediaสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (CBEES) เตรียมจัด การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Environment Science and Biotechnology (ICESB 2018) และ The 6th International Conference on Agricultural and Biotechnology (ICABT 2018) ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ตลอดถึง ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการและการทำงานร่วมกันต่อไป
สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาและผ่านการรับรอง (Peer review) โดยคณะกรรมการวิชาการ นอกจากจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ของการประชุมฯ แล้ว ยังจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและสิ่งพิมพ์ ดังนี้

การประชุม ICABT 2018

mediaOption A
Journal of Advanced Agricultural Technologies (JOAAT, ISSN:2301-3737), and all papers will be included in the Engineering & Technology Digital Library, and indexed by Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Engineering & Technology Digital Library, Crossref and Electronic Journals Digital Library.

mediaOption B
International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (IJBBB, ISSN:2010-3638), which will be included in Electronic Journals Library, Chemical Abstracts Services (CAS), Google Scholar, and ProQuest..

การประชุม ICESB 2018


mediaOption A
Accepted papers will be published in the International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (IJBBB, ISSN: 2010-3638), which will be indexed by Electronic Journals Library, Chemical Abstracts Services (CAS), Engineering & Technology Digital Library, Google Scholar, and ProQuest, etc.

 

media Option B
Accepted papers will be published in the Journal of Environmental Science and Development (IJESD, ISSN:2010-0264), and all papers will be included in Chemical Abstracts Services (CAS), CABI, DOAJ, Ulrich Periodicals Directory, Engineering & Technology Digital Library, Electronic Journals Library, Crossref, ProQuest.

 

mediaนอกจากนี้ การประชุมฯ ได้จัดเตรียม Welcome dinner และ กิจกรรม Academic visit และ One day tour เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานที่น่าสนใจอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่ง จะได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าดู ติดตามรายละเอียด รวมไปถึง สมัครเข้าร่วม และเสนอผลงานในการประชุมฯ ได้ที่  http://www.icesb.org และ http://www.icabt.org

 

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เคยพุดซา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้รับให้การต้อนรับองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ รุ่นปีจบ ๒๕๐๕ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานและงานวิจัยของสถาบันฯ

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษยายน ๒๕๖๑ ที่พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานเกาะสีชัง ทางสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโซนจัดแสดงสัตว์ น้ำของพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำการปรับปรุงใหม่ภายใน โรงเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเดิม บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภั ณฑ์ชลทัศนสถานเก่า และบริเวณสถานีวิจัยเกาะสีชัง โดยมีรศ.ดร. อัจฉราพร เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพ ยากรทางน้ำ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง

พ.ต.อ. อัฐกูรณ์ สาระกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเ กาะสีชัง และนายสหัส ถนอมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ร่วมเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดโซนการจัดแสดงใหม่เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสีชัง และเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป

 

นอกจากนี้ภายในพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวยังได้จัด ให้มีร้านกาแฟเครื่องดื่มและ ของที่ระลึกต่างๆของชาวเกาะสีชังไว้บริการอย่างครบครันอีกด้วย
อีกทั้งทางพิพิธภัณฑ์ชลทัศน สถานยังมีการจัดแสดงให้เห็น ถึงพันธุ์สัตว์น้ำที่พบบริเ วณหมู่เกาะสีชัง ได้แก่ สัตว์ทะเลเศรษฐกิจ สัตว์ที่อาศัยตามพื้นทะเล สัตว์ทะเลที่มีการเพาะเลี้ย งและปลาทะเลสวยงาม และยังมีบริเวณที่จำลองระบบ นิเวศเกาะสีชัง โดยจัดแสดงสัตว์ทะเลนานาชนิด เช่น ปลิงทะเล ดาวทะเล ดาวแสงอาทิตย์ และหอยชนิดต่าง ๆ ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เห็นของจริง เพื่อเป็นการศึกษาและปลูกฝังให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรั กษ์สัตว์ทะเล ที่สำคัญยังมีการจัดแสดงการ เพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย สัตว์เศรษฐกิจที่สถาบันฯ ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดแสดงปะการังอ่อนขอ งบริเวณเกาะสีชัง เป็นปะการังในเขตน้ำตื้นที่ พบเป็นกลุ่มแรกในบริเวณอ่าวไทยที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบู รณ์และยังพบปะการังชนิดที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นคือปะการัง เดี่ยวขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายเห็ด และยังเป็นที่สนใจในการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วโลกอีกด้วย

อ่านข่าวเพิมเติมได้ที่

 

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารบนสื่อออนไลน์

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง | รายการรอบตัวเรา

softcoral

Green Report : นักวิจัยไทย ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนในโรงเพาะได้เป็นครั้งแรก

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ข่าวประกาศ ติดตามข่าวอื่น ๆ

ติดตามข่าวอื่น ๆ งานวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามข่าวอื่น ๆ

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๕๕ รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๕๕: รายละเอียด
Old_newsเอกสารเผยแพร่ 57 รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556
Old_newsจดหมายข่าว New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด) Newsletter ARRI (detail)
Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี๒๕๕๙ news

 

 

 

อาคารฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

จัดตั้ง ขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ บริการ และอำนวย ความสะดวก แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวม ทั้ง หน่วยงาน และ บุคคล ทั่วไป ที่มา ทำการวิจัย การเรียน การสอน การฝึกงาน การจัด ประชุม วิชาการ ตลอด จน การ อบรม และ สัมมนา ต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้อง ที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide) และ ยังมีห้องพัก ระดับมาตรฐาน ทั้ง ห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง
dot3 ภาพภายในอาคาร

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ
ทางเดินภายในอาคาร
ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน
ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)
ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก
ห้องพักขนาด ๖ คน
ห้องพักขนาด ๒ คน
Sichang1 Sichang2 Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
     

arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 
rate

อัตราค่าห้อง

food
map interior
facebook    

 

  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว

  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง

  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๕,๐๐๐ บาท

 

ติดต่อและสำรองที่พัก คุณบุญตา คำดี

โทร ๐-๒๒๑๘-๘๑๖๐

อีเมล์ Boonta.I@chula.ac.th

 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University