ในโอกาสที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มี พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในนามของ บุคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ที่ได้ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฏ ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้
การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM